Xافتتاح شعبه مرکزی آموزشگاه مهر در دهکده المپیکدات نت نیوک فارسی